Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Tư 11, 2007

Giấy chứng nhận thâm niên công tác

(Biểu mẫu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Tôi tên là :………………………………………………………………
Sinh ngày: …………….tháng …………. năm ………………..
Dân tộc……………
Nơi sinh: (Ghi huyện, tỉnh theo địa dư mới)……………………………………………
Quê quán: (Ghi huyện, tỉnh theo địa dư mới)………………………………………….
Năm tốt nghiệp Bác sĩ :………………………………………………………………….
Chuyên ngành đang làm:…………………………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………….

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ đến nay tôi đã có thâm niên công tác liên tục là ………. năm (từ ngày…..tháng……năm……… đến ngày ……..tháng……. năm……….. ). Trong đó ……………..năm Hợp đồng (kèm biên bản hợp đồng lao động) và …………………….năm biên biên chế nhà nước.
Tôi xin cam đoan các nội dung khai trên là đúng sự thật nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

Huế, ngày tháng năm 200….
Người làm đơn

Xác nhận của cơ quan

 • Về trang chủ

 • Gửi phản hồi

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

  Connecting to %s

  Chuyên mục

  Follow

  Get every new post delivered to your Inbox.