Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Tư 11, 2007

Mẫu bìa luân văn

(Biểu mẫu)

(Phụ lục 32b: Mẫu bìa luận văn có in chữ nhũ khổ 210 x 297 mm)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Họ và tên tác giả luận văn

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

HUẾ -200…


(Phụ lục 32c: Mẫu trang phụ bìa luận văn)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Họ và tên tác giả luận văn

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành:

Mã số:

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học: . . . . . . . .

HUẾ – 200…


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.