Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Ba 21, 2007

Lý lịch khoa học

(Biểu mẫu)

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học)

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: ……………………………………………… Giới tính: …………….
Ngày, tháng, năm sinh: …………. Nơi sinh: ……………………………..
Quê quán: ………………………………………… Dân tộc: ……………
Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:
………………………………………………………………………………………………………………..
Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại cơ quan: ……………….. Điện thoại nhà riêng: ………
Fax:………………………………….. E-mail:……………………

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Trung học chuyên nghiệp:
Hệ đào tạo: …………………. Thời gian đào tạo từ………….đến….
Nơi học (trường, thành phố): ……………………………………………
Ngành học:…………………………………………………………………
2.Đại học:
Hệ đào tạo: ………………. Thời gian đào tạo từ…………. đến……..
Nơi học (trường, thành phố): ……………………………………………
Ngành học: ………………………………………………………………..
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………….
3.Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo từ: ………………………………………….. đến: ………….
Nơi học(trường, thành phố): ……………………………………………………..
Ngành học: ………………………………………………………………………….
Tên luận văn: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi bảo vệ luận văn:………………………………………..
Người hướng dẫn:……………………………………………………..
4.Tiến sĩ:
Hình thức đào tạo: …. Thời gian đào tạo từ: ….. đến …..
Tại (trường, viện, nước): …………………………………………………………
Tên luận án: ………………………………………………………………………..
Người hướng dẫn: ………………………………………………………………….
Ngày và nơi bảo vệ: ……………………………………………………………….
5.Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): …………………………….
6.Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian …. Nơi công tác … Công việc đảm nhiệm …
(Phần này kẻ thành bảng có 3 cột và nhiều giòng để ghi đủ thông tin cần thiết)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày……. tháng ……. năm 2006
Người khai ký tên

Ngày……. tháng ……. năm 200…
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC
(Ký tên, đóng dấu)


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục