Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Tư 12, 2010

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH điều dưỡng, KT y học và YT công cộng NH: 2010-2011

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 447/TB/YD-TS2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Huế, ngày 09 tháng 03 năm 2010

  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ 

 ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y HỌC VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2010-2011

Kính gửi:       – Các Sở Y tế

                       – Các Bệnh viện và Công ty Dược Trung ương

                        – Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế  

Thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y – Dược.

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo Cử  nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học, Cử nhân Y tế Công cộng năm học 2010-2011 như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Năm học 2010-2011 Trường Đại học Y Dược Huế tuyển sinh đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học gồm:

1.     Đại học Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

2.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

3.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

4.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

5.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

6.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Vật lý Trị liệu”.

7.     Đại học Y tế Công cộng. 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

2. Đối với thí sinh hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng: Phải là cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại KV1, KV2-NT hoặc đang làm việc tại y tế xã, y tế huyện thuộc KV2 và đã làm việc liên tục tại các khu vực, đơn vị này từ 24 tháng trở lên, phải cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại công tác tại địa phương, cơ quan nơi cử đi học và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, ngành chủ quản ký quyết định cho phép được dự thi tuyển sinh, học tập theo chế độ này. 

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

1. Về phẩm chất chính trị

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

2. Về trình độ chuyên môn và văn hoá

a. Về trình độ chuyên môn

– Đào tạo Đại học Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học từ trình độ trung cấp: Phải có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp, Hộ sinh trung cấp hoặc Kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành phù hợp đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. Nếu tốt nghiệp Y sỹ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.

– Đào tạo Đại học Y tế Công cộng: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

– Các thí sinh đã được đào tạo trong quân đội: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược do Trường Trung học Quân Y 1 (nay là Học viện Quân Y), Trường Trung học Quân Y 2 cấp, hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược do các Trường Trung cấp Quân Y thuộc Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học.

b. Về trình độ văn hoá

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.

3. Về thâm niên chuyên môn

– Người tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp loại giỏi phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng trở lên. Các đối tượng còn lại phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên.

– Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược tính từ khi có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền, hợp đồng lao động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề Y – Dược tư nhân. Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn, thời gian làm việc là đến ngày 31 tháng 10 năm 2010.

4. Về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

IV. VÙNG TUYỂN

Tuyển sinh trong cả nước. 

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Việc xét trúng tuyển được ưu tiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các đối tượng ưu tiên về chính sách.

1. Ưu tiên khu vực

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khu vực dự thi của mỗi thí sinh được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc trong biên chế, theo hợp đồng lao động hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề Y – Dược tư nhân. Khu vực dự thi của Quân nhân, Công an Nhân dân được xác định dựa theo địa chỉ nơi đóng quân hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ tuỳ theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn đối với trường hợp đóng quân tại cùng một khu vực từ 18 tháng trở lên; nếu dưới 18 tháng thì xác định khu vực dự thi theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

2. Ưu tiên về chính sách

a. Nhóm ưu tiên 1

– Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

– Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực này từ 24 tháng trở lên.

b. Nhóm ưu tiên 2

– Các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Người đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV /AISD, tâm thần, phong, lao, khám nghiệm tử thi và đã làm công việc này liên tục từ 24 tháng trở lên.

– Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực này từ 12 tháng trở lên.

– Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại y tế xã, y tế huyện và đã làm việc liên tục tại đó từ 24 tháng trở lên.

Mỗi đối tượng dự tuyển chỉ được hưởng 01 tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất về chính sách. 

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển chung

a. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.

b. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp Y, Dược chuyên ngành phù hợp.

– Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc văn hoá tương đương.

c. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

d. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

đ. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

e. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

g. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai).

h. Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

Toàn bộ hồ sơ trên để trong một phong bì theo mẫu quy định của Hội đồng tuyển sinh. Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung ngoài bì hồ sơ.

2. Đối với Thí sinh hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng

– Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1, KV2-NT hay y tế xã, y tế huyện thuộc KV2.

– Công văn cử tham dự thi tuyển sinh và học theo chế độ này của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với thí sinh là dân sự); Bộ, ngành chủ quản (đối với thí sinh là lực lượng vũ trang).

– Bản cam kết trở lại địa phương, cơ quan (nơi cử đi học) công tác sau khi tốt nghiệp.

3. Lệ phí, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Lệ phí hồ sơ và lệ phí dự thi

– Lệ phí hồ sơ 120.000 đồng /thí sinh (nộp cùng hồ sơ xin dự thi).

– Lệ phí dự thi 360.000 đồng /thí sinh (nộp khi đến dự thi).

b. Thời hạn nộp hồ sơ

Trước ngày 15 tháng 09 năm 2010

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế. 

VII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Các môn thi

a. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành phù hợp, thí sinh phải dự thi 03 môn: Toán học, Hoá học, Chuyên môn.

b. Đề thi Toán học và Hoá học thực hiện theo Công văn số 681/BGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác đề thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học.

c. Đề thi Chuyên môn xây dựng từ nội dung các môn chuyên môn trong chương trình đào tạo trung cấp hiện hành của Bộ Y tế.

2. Thời gian thi

Trong ba ngày 15, 16 và 17 tháng 10 năm 2010.

3. Địa điểm thi

Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế.

Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế. Điện thoại: 054.3824182, 054.3849624 hoặc 054.3837859

Nơi nhận:     – Các Sở Y Tế    – Các Bệnh viện và Công ty Dược Trung ương

– Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế

– Lưu TC-HC, ĐTĐH           

                                              

HIỆU TRƯỞNG( đã ký )PGS.TS. CAO NGỌC THÀNH

(Theo website ĐH Y Dược Huế)


Responses

 1. sao trường không mở những lớp đào tạo liên thông ma xã hội đang có nhu cầu,mà cứ nhất thiết là đạo tạo theo địa chỉ như hiện nay

  • cho em hoi voi.em hoc dieu duong trung cap ra truong nam 2009 va xep loai trung binh kha.hien tai em dang lam hop dong ngan han tai bienh vien viet nam cuba dong hoi.chuyen nghanh cua em la dieu duong phu dung cu phong mo.ma bay gio em muon hoc lien thong len dai hoc ma khong co giay xac minh va ko co giay gioi thieu cua co quan .em muon tuc di hoc .nhu the em phai can nhung dieu kien gi?em rat can anh chi tu van cho em

 2. em là cử nhân cao đẳng kỹ thuật hình ảnh thì làm sao mà liên thông được? và liên thông như thế nào ạ? em xin cám ơn

 3. e hoc y sy tai truong cao dang y te phu tho tinh phu tho va dang bien che tai 1 benh vien huyen vung 3 cua tinh gialai,e nghe noi hoc y sy he 2 nam nhu e thi ko the hoc len bac sy cua he vua hoc vua lam duoc phai ko?xin cac thay cho e cau tra loi a.e cam on.19/1/2011

  • minh cung hoc o phu tho ra nay.minh hoc dieu duong.ban van co the lien thong len bac sy duoc do.lien thong k ke hoc may nam dau /chi can ban thi do la di hoc thoi.ma sao ban di lam xa the.k xin gan nha thoi

 4. E la ky thuat vien xet nghiem tot nghiep nam 2008 hien dang cong tac tai trung taam y te huyen Que Vo – Bac Ninh. Em xin hoi khu vuc em dang cong tac co duoc dang ky hoc tai truong khong? Neu duoc thi em co the mua ho so theo mau cua hoi dong tuyen sinh cua truong o dau?

 5. Em thi được. Vì vùng tuyển sinh là cả nước.
  Em xem kỹ lại thông báo có đầy đủ các chi tiết điều kiện.
  Kể cả dòng thông tin dưới đây:
  … Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế. Điện thoại: 054.3824182, 054.3849624 hoặc 054.3837859.

 6. cho em hoi thi lien thong cao dang dieu duong len dai hoc gom nhung mon gi a?

  • Gởi ai
   Gồm các môn toán, hóa và chuyên môn. Chúc em toại nguyện niềm mơ ước.

 7. cho em hoi em la ho sinh co duoc lien thong ngành điều dưỡng không a?

 8. em hoc trung cap dieu duong xong thi co the hoc lien thong len dai hoc dieu duong luon ma khong can phai co thoi gian canh tac duoc khong. neu duoc thi em phai lam ho so dang ky du thi nhu the nao?

  • Gởi hoalacvung
   Trung cấp điều dưỡng sẽ liên thông lên cử nhân điều dưỡng, rồi mới ĐH Điều dưỡng. Nếu không có thời gian công tác và được cơ quan cử đi học thì em phải học giỏi và nộp đơn thi tuyển liên thông ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp.

 9. em hoc trung cap dieu duong xong thi co the hoc lien thong len dai hoc dieu duong luon ma khong can phai co thoi gian cong tac duoc khong. neu duoc thi em phai lam ho so dang ky du thi nhu the nao?

 10. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, các em có thể liên hệ theo địa chỉ và các số điện thoại dưới đây. Chúc các em may mắn.

  Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.
  Điện thoại: 054.3824182, 054.3849624 hoặc 054.3837859.

 11. Em Tốt Nghiệp TC Y Chuyên ngành điều dưỡng đầu năm 2010, & đc đào tạo lớp Thực Hành BV tại BV Chợ Rẫy-TPHCM 6 tháng. thời gian đi làm sau TN em chỉ làm ở PK nên ko có giấy tờ xác nhận thâm niên đi làm, vậy em có đủ điều kiện để đăng kí thi liên thông hệ Đại Học tại Trường ko? Mong sớm nhận được hồi âm. Em chân thành cảm ơn.

  • Gởi CTM Nguyệt
   Em làm ở đâu thì xin xác nhận “thâm niên” ở đấy. Hiện cơ chế tuyển sinh cũng thông thoáng hơn xưa nhiều. Với điều kiện em học giỏi và có… tiền để theo học dài hạn, vì em không có lương và những hỗ trợ khác của nơi công tác.

 12. em o quang nam da tot nghiep cao dang dieu duong da khoa he chinh qui, em mun duoc hoc len cu nhan vay em co duoc du thi vao hoc khong a?luc nao se co lop dai hoc dieu duong nua a?
  rat mong nhan duoc cau tra loi tu truong theo dia chi: nuthanmuadong0105@gmail.com

  • Gởi nguyenthitho
   Em tốt nghiệp loại khá, giỏi thì liên hệ với đơn vị tuyển sinh liên thông để làm thủ tục dự thi. Em có thể hỏi thêm chi tiết qua các số điện thoại dưới đây:

   Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.
   Điện thoại: 054.3824182, 054.3849624 hoặc 054.3837859

 13. Em hoc dieu duong trung cap. Bay gio em muon lien thong len ky thuat vien Hinh Anh co duoc khong? Mong co hoi am.

 14. Khong! Vi khong co su lien quan cua nganh hoc nen em phai hoc lai tu dau.

 15. em hoch điều dưỡng trung cấp hiện nay đang làm y tế học đường e muốn liên thông hệ đại học chính quy của trường có dc ko và hồ sơ của e cần những gì

 16. cho e hoi nam 2012 truong co tuyen them he B cua he vua hoc vua lam cua cu nhan nganh ky thuat xet nghiem ko?va doi voi he nay thi diem chuan la bao nhieu?

 17. Các em vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau đây để có thông tin cụ thể:

  Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.
  Điện thoại: 054.3824182, 054.3849624 hoặc 054.3837859

 18. EM hoc Y Dieu DUong Nhung bay gio em Muon Hoc Len y da Khoa Dc ko Z

 19. Y Điều dưỡng lên Y Đa khoa hệ Đại học thì không được. Nhưng nếu Y sĩ trung cấp thì được.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục